వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | నవంబర్ 3, 2010

మా తెలుగు తల్లికి- టంగుటూరి సూర్యకుమారి

నవంబర్ 1 మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ. ఈ వీడియో ఆరోజే పెట్టాలనుకొన్నా కాని వేరే కారణాల వల్ల కుదరలేదు. అందుకే ఇప్పుడు మనందరి కోసం ఇక్కడ ఆనాటి మధుర తెలుగు గీతం. ఈ గీత రచన చేసినది శంకరంబాడి సుందరాచారి. పాడినది టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు. ఆమె టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి బంధువు. 1942లో వచ్చిన దీనబంధు అనే సినిమా కోసం వ్రాసిన ఈ గీతం చాలా ప్రసిద్ధి చెంది తర్వాత ఆంధ్రరాష్ట్ర అధికార గీతంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడున్న ఈ రెండు పాటలు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు పాడినవే. ఇంకోటి వేరే సందర్భంలో బర్మింగ్ హమ్మ్ లో 1985 లో పాడినది. సూర్యకుమారి గారు 25 నవంబర్ 1925 లో పుట్టి ఏప్రిల్ 2005లో మరణించారు.

1.

2.

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు,

కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ,  చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి.

గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను,  బిరాబిరాక్రిష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను

బంగారు పంటలే పండుతాయీ, మురిపాల ముత్యాలు దొరులుతాయి.

అమరావతినగర అపురూప శిల్పాలు,  త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు

తిక్కయ్య కలములొ తియ్యందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి వుండేదాకా

రుద్రమ్మ భుజశక్తి మల్లమ్మ పతిభక్తి   తిమ్మరసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి

మా చెవులు రింగుమని మారుమ్రోగేదాక 

నీపాటలే పాడుతాం ,నీ ఆటలే ఆడుతాం

జై తెలుగు తల్లి ,జై తెలుగు తల్లి ……

వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | ఆగస్ట్ 9, 2010

బ్రహ్మ కల్పం-మహాయుగమంటే ఎంతకాలం

అనంతమైన ఈకాలమానంలో ఎన్నో మహాయుగాలు గడిచిపోయాయి. ఎందరో బ్రహ్మలు గతించారు. బ్రహ్మకు పద్మసంభవుడని పేరు. బ్రహ్మకు ఇప్పటికి కాలమానంలో 50 సంవత్సరాలు గడిచి 51 సంవత్సరంలో శ్వేత వరాహకల్పంలో ఆరు మన్వంతరాలు తర్వాత ఏడవ మన్వంతరమైన వైవస్వతంలో 27 మహాయుగాలు గతించాయి. 28వ మహాయుగంలో 4వది అయిన కలియుగం ఇప్పుడు నడుస్తున్నది.

సహస్ర చతురుయుగ సమానమైన బ్రహ్మ దివసాన్ని 14 మన్వంతరాలుగా విభజించడం జరిగింది. మనమిప్పుడు సప్తమ మనువు వైవస్వతుని కాలంలో ఉన్నాము. పూర్వం ఆరుగురు మనువులు, ఒక్కొక్కరు 76  1/2 చతురుయుగాల చొప్పున 459 చతురుయుగాల కాలం అంటే దాదాపు 3కోట్ల 30లక్షల 50వేల సంవత్సరాలు పాలించారు.

కృతయుగం——-17,28,000

త్రేతాయుగం—– 12,96,000

ద్వాపరయుగం— 8,64,000

కలియుగం——- 4,32,000

_____________________

                      43,20,000      సంవత్సరాలు ఒక మహాయుగం.

_____________________

మన లెక్కల ప్రకారం 360 సంవత్సరాలు దేవతలకు ఒక సంవత్సరం. అటువంటి 12వేల దేవసంవత్సరాలు అనగా 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక చతుర్యుగం (మహాయుగం) అన్నమాట.

2వేల చతుర్యుగాలు బ్రహ్మకు ఒక అహోరాత్రం. 360 అహోరాత్రాలు ఒక సంవత్సరం క్రింద లెక్క. అనగా మనుష్యమానంలో 31,10,40,00,00,000 (311 లక్షల 4వేల కోట్లు) సంవత్సరాలు.

ఈ చతురుయుగానికి మహాయుగమని పేరు. దీని ప్రమాణం 43లక్షల 20వేల సంవత్సరాలు. 71 మహాయుగాలు కలిపి ఒక మన్వంతరం అవుతుంది. ఇటువంటి 14 మన్వంతరాలు బ్రహ్మ దేవునికి ఒక పగలు, మళ్ళీ 14 మన్వంతరాలు ఒక రాత్రి. 28 మన్వంతరాల బ్రహ్మ దినాన్ని కల్పం అంటారు. 360 కల్పాలు బ్రహ్మకు ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. అలాంటి నూరు సంవత్సరాలు బ్రహ్మ ఆయుష కాలం. 2000 మహాయుగాలు బ్రహ్మకు ఒక సంపూర్ణ దివారాత్రం. 7లక్షల 20వేల మహాయుగాలు ఒక బ్రహ్మ సంవత్సరం.

ప్రస్తుతం 28వ మహాయుగంలోని 4వ యుగమైన కలియుగంలో ప్రధమపాదంలో 5108 సంవత్సరాలు గడిచాయి.ఇది ప్రస్తుతం మనమున్న కాలం.

 

14మంది మనువుల పేర్లు.

 

1. స్వాయంభువుడు                 2. స్వారోచిషుడు     3. జౌత్తమి               4. తామసుడు  

5. రైవతుడి            6. చాక్షుసుడు           7. వైవస్వతుడు (ప్రస్తుత మనువు)

8. సాపర్ణి              9. దక్ష సాపర్ణి            10. బ్రహ్మ సాపర్ణి             11. ధర్మ సాపర్ణి

12. రుద్ర సాపర్ణి       13. దేవ సాపర్ణి       14. ఇంద్ర సాపర్ణి

వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | ఆగస్ట్ 1, 2010

శాశ్వతమైన స్నేహం..!

 

ప్రియమైన బ్లాగ్ మిత్రులందరకీ

 

స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు. వెల కట్టలేని స్నేహం, శాశ్వతమైన స్నేహం, అలరించే ఆనందకర స్నేహం, ఆదుకొనే ఆపన్న స్నేహం, మీ, మా, మనందరీ స్నేహం నిత్య నూతనంగా ఎల్లకాలం రసరమ్యంగా సాగిపోవాలని ఆకాక్షింస్తూ… మరొక్కసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ… సెలవు.

 

శ్రీవాసుకి

వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | జూన్ 27, 2010

ఈ ఆదివారం సరదాగా మీకోసం..2వ భాగం

అలాగే మరో ఇష్టమైన పాట నస్రత్ ఫతే ఆలీఖాన్ పాడిన ఈ పాట. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది.

వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | జూన్ 27, 2010

ఈ ఆదివారం సరదాగా మీకోసం…1వ భాగం

శంకర్ మహదేవన్ పాడిన ఈ బ్రీత్ లెస్ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మీకు ఇష్టమే కదా. బహుశా ఈ పాటతోనే అనుకొంటా జనాలకు ఆయన చాలా ఫామస్ అయ్యారు. ఆ పాట సరదాగా మీకోసం ఇక్కడ.

వ్రాసినది: శ్రీవాసుకి | జూన్ 16, 2010

ప్రపంచాన్ని శక్తివంతంగా ఉంచేవి..చాణక్య నీతి!

” ప్రపంచాన్ని శక్తివంతంగా ఉంచేవి రెండే రెండు అవి యవ్వనం, స్త్రీ సౌందర్యం. “

ఇది అర్థశాస్త్రం రచించిన చాణిక్యుడు (350 BC-275 BC) చెప్పిన మాట .   ఈరోజు అనుకోకుండా వీటిని పేపర్లో చూసాను. బాగుందనిపించి సరదాగా ఇక్కడ వ్రాసాను. అంతర్జాలంలో వెతికి మరికొన్ని చాణక్య నీతి సూత్రాలు ఆంగ్ల బాషలో మీకోసం..

1. “The world’s biggest power is the youth and beauty of a woman.”

2. “Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.”

3. “There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth.”

4. “The biggest guru-mantra is: Never share your secrets with anybody. It will destroy you.”

5. “Before you start some work, always ask yourself three questions – Why am I doing it, What the results might be and Will I be successful. Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead.”

6. “Once you start a working on something, don’t be afraid of failure and don’t abandon it. People who work sincerely are the happiest.”

7. “Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness. ”

8. Do not inhabit a country where you are not respected, cannot earn your livelihood, have no friends, or cannot acquire knowledge.

9. Do not stay for a single day where there are not these five persons: a wealthy man, a brahmin well versed in Vedic lore, a king, a river and a physician.

10. Test a servant while in the discharge of his duty, a relative in difficulty, a friend in adversity, and a wife in misfortune.

11. Do not put your trust in rivers, men who carry weapons, beasts पशु‌ with claws नाखून or horns , women, and members of a royal family.

12. Separation from the wife, disgrace from one’s own people, an enemy saved in battle, service to a wicked king, poverty गरीबी, and a mismanaged assembly: these six kinds of evils, if afflicting a person, burn him even without fire.

13. Trees on a riverbank, a woman in another man’s house, and kings without counsellors go without doubt to swift destruction.

14. Friendship between equals flourishes, service under a king is respectable, it is good to be business-minded in public dealings, and a handsome lady is safe in her own home.

« Newer Posts - Older Posts »

వర్గాలు